1:1 coaching

Coaching is een kortdurende, intensieve en persoonlijke begeleiding. De aard en duur ervan stemmen we af op je persoonlijke en professionele situatie.

Onze trajecten zijn interessant wanneer je wilt werken aan:

 • zelfkennis
 • effectiever leiderschap
 • rust, hernieuwde energie, overzicht, focus
 • meer zelfvertrouwen
 • persoonlijke effectiviteit
 • innerlijke balans
 • een nieuwe en realistischer kijk op loopbaanwensen en kansen

Wij coachen mensen die vallen in één (of meer) van de onderstaande categorieën:

 • managers die willen groeien in hun leiderschap en daarin zichzelf willen blijven
 • managers (directie) die reflectie zoeken van buiten de organisatie
 • managers in de eerste 100 dagen van hun nieuwe functie
 • vrouwen die worstelen met het dilemma ‘moeder zijn en carrière maken’ [link naar coachprogramma Moeder zijn en carrière maken]
 • mannen die zoeken naar een goede balans tussen werk en privé nu ze vader zijn geworden
 • mensen die een natuurlijke balans zoeken tussen werk en privé
 • mensen met zingevingsvraagstukken met betrekking tot hun loopbaan
 • mensen met (beginnende) klachten van stress / oververmoeidheid / burn-out / rsi
 • mensen die hun drijfveren opnieuw in kaart willen brengen en/of op een kruispunt in hun carriere staan

Onze begeleiding bestaat uit de volgende fasen:

 •  intake (kennismaking en probleemverkenning)
 •  sponsorship (optioneel): een twee- of driegesprek met de betrokkenen (jou, de leidinggevende en eventueel de HR-verantwoordelijke om de coachvraag vast te stellen)
 • coachtraject (een vooraf bepaald aantal coachgesprekken van elk 1,5 uur)
 • afronding en evaluatie (het bespreken en verankeren van de resultaten met betrokkenen)

Neem gerust contact op om nader kennis te maken.